logo fs hts                                 

fb

logo nlf

Lager Flyttegods

HTS kan tilby sine kunder kort- og langtidslagring på vårt lager i Norge og Spania, samt at vi også har gode avtaler med andre lagerholdere i bl.a. Frankrike.

Våre lager er av høy kvalitet med jevn temperatur året rundt.

 

 Alle våre lagre er overvåket med avanserte alarmsystemer, varslingssystem koblet opp mot SECURITAS' vaktsentraler for gjeldende destinasjon.